Velkommen til Forskningsrådets helsekonferanse 2019
onsdag 22. mai, Marmorsalen på Sentralen i Oslo

Vi inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene
til å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Globale trender i helse og helseforskning
Styrking og styring av forskning og innovasjon for helse
Teknologi og helse

Velkommen til Forskningsrådets helsekonferanse 2019
onsdag 22. mai,
Marmorsalen på Sentralen i Oslo

Vi inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene til å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Globale trender i helse og helseforskning
Styrking og styring av forskning og innovasjon for helse
Teknologi og helse

Du møter

Du møter

Du møter

Foredragsholdere

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer?

Program
09:00
Velkommen
John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, ønsker velkommen og leder konferansen.

John-Arne Røttingen
Administrerende direktør Forskningsrådet

09:05
Globale trender i helse og helseforskning
Denne sesjonen blir gjennomført på engelsk: Global trends in health and health research.
Verden står overfor mange og store helseutfordringer – sykdomsutbrudd som kunne vært unngått gjennom vaksinasjon, et økende antall antibiotikaresistente mikrober, helsetrusler forårsaket av forurensning og klimaendringer, økende forekomst av fedme og fysisk inaktivitet. Må forskning og innovasjon bli mer åpen og ansvarlig og involvere flere aktører for å møte disse utfordringene?
Major future health challenges – how can research and innovation contribute to tackle them?

Jeremy Farrar
CEO Wellcome Trust

How global trends affect health research and innovations systems

John-Arne Røttingen
Administrerende direktør Forskningsrådet

10:00
Styrking og styring av forskning og innovasjon for helse
Tre innledninger, dialog og debatt.
Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til å møte morgendagens helseutfordringer? Mer forskerinitiert eller mer behovsdrevet forskning? Hvilke nasjonale grep kan vi ta for å fremme forskningens kvalitet, relevans og samfunnseffekter? Hvordan skal vi klare å ta forskningsresultater og nye innovasjoner raskere i bruk?
Forskning og innovasjon for helse og omsorg i Norge – et utenfrablikk

Sylvia Serger
Prorektor Lunds universitet

Et forsknings- og innovasjonssystem for bedre folkehelse – HelseOmsorg21 og veien videre mot 2030

Camilla Stoltenberg
Direktør Folkehelseinstituttet (FHI), leder HO21-rådet

Regjeringens politikk for forskning og innovasjon i helsenæringen – er den ambisiøs nok?

Lena Nymo Helli
Tidligere daglig leder Abbvie Norge

11:00
Benstrekk
11:20
Dialog og debatt
Helsepolitikere i posisjon og opposisjon og meningssterke ledere for forskning og innovasjon ved universitet, helseforetak, institutter og i næringslivet møtes til ordskifte.

Debattleder:
Markus Moe

Redaktør i Dagens Medisin

Politikerne
Forskningsaktørene
13:00
Lunsj
14:00
Teknologi og helse
Utviklingen innenfor informasjonsteknologi og bioteknologi gir stadig nye muligheter for å forebygge og behandle sykdom. Mange mener vi står overfor et paradigmeskifte innenfor medisinen. Klarer vi å utnytte disse mulighetene uten å gå på akkord med målet om likeverdige, trygge og tilgjengelige helsetjenester for alle innbyggere?       
Kunstig intelligens revolusjonerer medisinen

Erik Fosse
Gruppeleder Intervensjonssenteret Oslo universitetssykehus og professor Universitetet i Oslo

Genteknologiens muligheter for å persontilpasse behandling og forebygging

Sigrid Bratlie
Seniorrådgiver Bioteknologirådet

Fremtidens helseteknologier – en vidunderlig ny verden?

Lasse Pihlstrøm
Lege og postdoktorstipendiat Oslo universitetssykehus 

Spørsmål til innlederne fra salen, med og uten spørsmåls-app'en Slido.
16:00
Vel hjem

Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer?

Program
09:00
Velkommen
John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, ønsker velkommen og leder konferansen.
09:05
Globale trender i helse og helseforskning
Denne sesjonen blir gjennomført på engelsk: Global trends in health and health research.
Verden står overfor mange og store helseutfordringer – sykdomsutbrudd som kunne vært unngått gjennom vaksinasjon, et økende antall antibiotikaresistente mikrober, helsetrusler forårsaket av forurensning og klimaendringer, økende forekomst av fedme og fysisk inaktivitet. Må forskning og innovasjon bli mer åpen og ansvarlig og involvere flere aktører for å møte disse utfordringene?
Major future health challenges – how can research and innovation contribute to tackle them?
How global trends affect health research and innovations systems
10:00
Styrking og styring av forskning og innovasjon for helse
Tre innledninger, dialog og debatt.
Hvordan kan forskning og innovasjon bidra til å møte morgendagens helseutfordringer? Mer forskerinitiert eller mer behovsdrevet forskning? Hvilke nasjonale grep kan vi ta for å fremme forskningens kvalitet, relevans og samfunnseffekter? Hvordan skal vi klare å ta forskningsresultater og nye innovasjoner raskere i bruk?
Forskning og innovasjon for helse og omsorg i Norge – et utenfrablikk    
Et forsknings- og innovasjonssystem for bedre folkehelse – HelseOmsorg21 og veien videre mot 2030
Regjeringens politikk for forskning og innovasjon i helsenæringen – er den ambisiøs nok?
11:00
Benstrekk
11:20
Dialog og debatt
Helsepolitikere i posisjon og opposisjon og meningssterke ledere for forskning og innovasjon ved universitet, helseforetak, institutter og i næringslivet møtes til ordskifte.
Politikerne
Forskningsaktørene
13:00
Lunsj
14:00
Teknologi og helse
Utviklingen innenfor informasjonsteknologi og bioteknologi gir stadig nye muligheter for å forebygge og behandle sykdom. Mange mener vi står overfor et paradigmeskifte innenfor medisinen. Klarer vi å utnytte disse mulighetene uten å gå på akkord med målet om likeverdige, trygge og tilgjengelige helsetjenester for alle innbyggere?     
Kunstig intelligens revolusjonerer medisinen
Genteknologiens muligheter for å persontilpasse behandling og forebygging
Fremtidens helseteknologier – en vidunderlig ny verden?
Spørsmål til innlederne fra salen, med og uten spørsmåls-app'en Slido.
16:00
Vel hjem

Praktisk informasjon

Deltakeravgift

Deltakeravgiften på 500 kroner inkl. mva betales med kort ved påmelding. Se påmeldingssiden for mer informasjon. Konferansen er gratis for studenter og Ph.d.-kandidater.

Påmelding
Finne fram

Konferansen finner sted i Marmorsalen på Sentralen i Oslo. Adresse: Øvre Slottsgate 3

Ta kontakt

Praktisk informasjon

Deltakeravgift

Deltakeravgiften på 500 kroner inkl. mva betales med kort ved påmelding. Se påmeldingssiden for mer informasjon. Konferansen er gratis for studenter og Ph.d.-kandidater.

Påmelding
Finne fram

Konferansen finner sted i Marmorsalen på Sentralen i Oslo. Adresse: Øvre Slottsgate 3

Ta kontakt

Om programmet: Mari Kristine Nes,

man@forskningsradet.no

Om påmelding: Anita Berger,

abe@forskningsradet.no